FolkCamp – Sommerens højdepunkt

Sommerferien er lige skudt i gang, solen skinner og kufferten er pakket. Forud venter en uge fyldt med oplevelser, nye venskaber, musik, dans, sjov, leg, workshops, fællessang, koncerter, rundbold og meget meget mere. FolkCamp er en sommerlejr for børn i alderen 10-15 år, hvor alle beskæftiger sig med folkemusik og folkedans, primært med udgangspunkt i den danske folkemusik- og dansetradition. Lejeren strækker sig over 7 dage, hvor alle både børn, hjælpere, arrangører og instruktører er indkvarteret på Musikefterskolen i Humble, Langeland. Hver dag starter med fælles morgensamling, hvorefter deltagerne enten går til storspil eller stordans. Ved storspil lærer musikerne 5 melodier i et fælles arrangement for både begyndere og øvede, mens danserne arbejder med de forskellige dansetrin og sammensætter en koreografi til hvert af storspilsnumrene. Den sidste dag vises ugens arbejde for forældre og andre interesserede ved et afsluttende show. Her vises også nogle af resultaterne fra ugens workshophold, der rummer dans for begyndere og øvede, samt instrument og niveauopdelte spilleworkshops.

FolkCampsangen:
Vi er på FolkCamp nu
Og du skal vide du
Det er det bedste sted
I hele verden

Og vi spiller
Danser
Synger
Griner
Hele dagen

Ugen igennem er der stor vekslen mellem undervisning og fællesaktiviteter som eksempelvis fodboldkamp, rundboldturnering, bålaften, fælles folkedans og stomp. Ved alle fællesaktiviteterne bliver børnene blandet på kryds og tværs, hvilket i ugens løb giver et helt unikt sammenhold og ligger til bund for mange nye venskaber. I pauserne er der ligeledes gang i forskellige lege, spil, jams eller dans, lige indtil de voksne kommer rundt og putter deltagerne i seng. Indkvarteringen foregår på 2-3 personers værelser, fordelt efter alder og blandet så en ny folkcamper bor sammen med en der har været med før.

Som deltager er det ingen forudsætning at man tidligere har stiftet bekendtskab med hverken folkemusik eller -dans. FolkCamp har hyret 7 instruktører, 5 musikere og 2 dansere, der alle har mange års erfaring indenfor sit felt. De 5 musikere har hver et nummer med, de fralærer til storspil. Numrene kan enten være traditionelle eller nyskrevne, men inden for de folkemusikalske rammer. Alt i mens musikeren lærer melodierne med diverse stemmer og riff, gennemgår danserne en masse grundtrin, inden trinene sammensættes i forskellige koreografier. Ved nogle danse har de 2 danseinstruktører lavet en færdig form på dansen, mens deltagerne selv får lov at kreere koreografien til andre. En af de sidste dage sættes stordans og storspil sammen, hvilket altid giver lidt ekstra energi til flokken. Musikerne får pludselig nogle at spille til og danserne får lov at danse til det store orkester.

Folkemusik for stort orkester

Selvom man vælger at spille til storspil, er der stadig rig mulighed for at danse. I workshopmodulerne er der altid både danseworkshop for begyndere og øvede. Typisk vil begynderne lære at danse polka eller schottis, mens de øvede arbejder med variationer og tekniske virkemidler til at forbedre sin dans. Ligeledes vil der for musikerne være workshops for forskellige niveauer, der kan indeholde mange forskellige emner og stigende sværhedsgrad af teknik. Midt på ugen er der indlagt en workshopblok, hvor det typiske hit er jam og leg på legepladsen. Et lille frirum fra undervisningen, men hvor det er muligt at repetere storspilsmelodierne eller blot løbe rundt med vennerne.

Hver dag er der tre store måltider, samt tre små snackmåltider, som skolens kok og køkkenhold sørger for. Ved frokost og aftensmad synger vi både før og efter maden, hvor de helt store hit er FolkCampsangen, Ulvesangen eller Syngekanon. Her overrasker det tit, hvor meget 110 børn kan skråle og hvor mange grupper man kan lave i en kanon. Fællessangen er en vigtig del og giver et fællesskab om nogle sange vennerne hjemmefra ikke nødvendigvis kender.

FolkCampsangen 2017:

Nu er vi på FolkCamp
Og spiller violin
Den er rigtig fin
Alle børn de danser
For det er sommer på FolkCamp

100 børn
De må ta´ deres tørn
Vi bli´r trætte i ører´n
Det er sommer på FolkCamp

 

Storspil, dans og workshop
Er dagligdag herned
Det er kærlighed!
Tiden bare flyver
For det er sommer på FolkCamp

Noa og Ellen
Har skudt frikkadellen
Da de fandt modellen
På sommer på FolkCamp

Foruden skolens kok, køkkenhold, 7 instruktører og ca.110 deltagere er der 6 andre ret vigtige voksne som ikke må glemmes. Her er tale om 4 hjælpere og 2 arrangører. Hjælperne lister ubemærket rundt og ordner ting som eksempelvis henter vand, gør rent, stiller stole op og er nattevagter om natten. Lidt mindre skjulte er Noa og Ellen, de 2 arrangører, som tilbage i år 2013 reetableret FolkCamp efter en årrække hvor campen havde været lukket ned. Siden genoptagelsen af campen er deltagerantallet steget hver sommer og de sidste par år har det været nødvendigt at lukke tilmeldingen og starte en venteliste. Arrangørernes vision er at udbrede kendskabet til folkemusik og folkedans, og på sigt være første led i fødekæden til Syddansk musikkonservatoriums folkemusikuddannelse i Esbjerg, FolkeKons.

Alt i alt er FolkCamp en ugen der sent går i glemmebogen. Jeg var selv deltager på FolkCamp i år 2005 og 2006, hvor jeg mødte børn fra hele landet med samme passion for folkemusik som jeg selv havde. Det var en stor motivation at spille med jævnaldrene og dele interesse med andre en sine forældre. Mange af de venskaber som startede på FolkCamp holder ved den dag i dag og er nogle af mine bedste spillekammerater.

Folkedans med mange børn